O firmie Aktualności Napisz do nas Strona główna Work & Travel Work Experience Camp America Internship Anglo Training


Cele stowarzyszenia
Członkowie stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Bezpieczna firma
Prawo
Rynek pracy
Proponowane programy
Targi pracy
Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której celem jest rozwijanie oraz popularyzacja międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej studentów i młodzieży, a także wspieranie rozwoju i popularyzacja turystyki krajowej i zagranicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. zrzeszanie osób fizycznych prowadzących działalność z zakresie międzynarodowej wymiany edukacyjnej młodzieży i studentów, staży zawodowych i praktyk studenckich oraz w dziedzinach pokrewnych,
  2. promowanie wysokich standardów, kreowanie najwyższej jakości oferowanych usług, koordynacja i ustalanie jednolitych zasad organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów,
  3. opracowywanie strategii rozwoju rynku międzynarodowej wymiany edukacyjnej młodzieży i studentów,
  4. reprezentowanie interesów swoich członków i przedstawianie spraw całej branży przed odpowiednimi instytucjami,
  5. przedstawianie odpowiednim instytucjom projektów regulacji prawnych dotyczących międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów.