O firmie Aktualności Napisz do nas Strona główna Work & Travel Work Experience Camp America Internship Anglo Training


Cele stowarzyszenia
Członkowie stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Bezpieczna firma
Prawo
Rynek pracy
Proponowane programy
Targi pracy
Camp America

O programie

Camp America to program oferujący studentom i nauczycielom z całego świata możliwość uczestniczenia w wymianie kulturowej w Stanach Zjednoczonych w czasie wakacji letnich. Uczestnicy programu pracują w ośrodkach kolonijno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Praca trwa ok. 9 tygodni a uczestnicy otrzymują kieszonkowe na wydatki podczas podróży po USA. Program sprzyja zwłaszcza poznaniu kultury amerykańskiej u jej źródeł dzięki udziale w życiu mikrospołeczności jaką jest "camp" (ośrodek kolonijny lub obóz letni), jak również podnoszeniu poziomu znajomości żywego języka angielskiego.

Amerykański organizator współpracuje z ośrodkami w USA, finansuje bilet lotniczy, zapewnia ubezpieczenie oraz własne dokumenty sponsorskie wizy J-1 i prowadzi (najczęściej) bezpośrednią rekrutację do programu.

Praca Istnieją cztery podstawowe opcje programu:
  1. Support Staff ("Campower") - prace fizyczne, organizacyjne i administracyjne; min. 9 tygodni
  2. Counsellor - praca z dziećmi jako instruktor lub opiekun grupy; 9 tygodni
  3. Special Needs - praca z osobami niepełnosprawnymi jako opiekun i/lub osoba prowadząca zajęcia; 9 tygodni
  4. Resort America - praca jako "support staff" w rodzinnych ośrodkach wypoczynkowych i hotelach; program trwa min. 12 tygodni.
Student zgłasza się on-line i podaje swoje preferencje dotyczące pracy. Na podstawie tych informacji oraz zapotrzebowania w USA organizator wybiera ośrodek, który podaje studentowi do zaakceptowania. Organizowane są również Targi Pracy, na których student ma możliwość poznać osobiście i wybrać swojego przyszłego pracodawcę.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnik otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie przez cały okres pracy. Mieszka wraz z innymi studentami na "campie" lub w jego okolicy, nie ponosi więc kosztów dojazdu. Otrzymuje 3 posiłki dziennie, lub - w przypadku opcji "resort" - tygodniowy ekwiwalent pieniężny, który przeznacza na wyżywienie.

Pieniądze

Pomimo, że większość kosztów pokrywa organizator, zaleca się, aby uczestnik miał przy sobie przynajmniej 300 dolarów na własne potrzeby. Kwota kieszonkowego ustalona jest z góry i gwarantowana umową z organizatorem, a wypłacana jest z reguły w gotówce na koniec 9-tygodniowego okresu pracy.

Ubezpieczenie

Uczestnicy są ubezpieczeni najczęściej na okres do końca ważności wizy. Przed wyjazdem otrzymują szczegółową broszurę dotyczącą warunków ubezpieczenia oraz kartę z danymi ubezpieczyciela.

Spotkanie orientacyjne

Program zapewnia spotkanie orientacyjne na terenie Polski (z reguły w kilku większych miastach) z przedstawicielami amerykańskiego organizatora. Dotyczy one między innymi warunków pracy, kwestii finansowych, ubezpieczenia, podróżowania po USA, itp.

Wsparcie

W razie jakichkolwiek problemów na terenie Stanów Zjednoczonych student może kontaktować się z całodobowo czynnym biurem organizatora w USA.

Podróżowanie

Status wizy J-1 daje możliwość pracy do 4 miesięcy oraz dodatkowy 25-dniowy pobyt na terenie USA (bez możliwości pracy). Uczestnicy zachęcani są do zwiedzania Stanów Zjednoczonych, oferowane są im często zniżki na udział w programach trekkingowych. Po 25 dniach od daty wygaśnięcia ważności wizy J-1 student zobowiązany jest powrócić do Polski. Zaleca się posiadanie międzynarodowej legitymacji ISIC potwierdzającej status studenta, zapewniającej dodatkowe ubezpieczenie i upoważniającej do wielu zniżek (np. bilety lotnicze, koleje Amtrak, bilety do kina).

Social Security Number i podatki

Od kwoty kieszonkowego może zostać potrącony podatek, o którego zwrot uczestnicy mogą ubiegać się po powrocie do Polski na podstawie dokumentów otrzymanych od pracodawcy w USA.