O firmie Aktualności Napisz do nas Strona główna Work & Travel Work Experience Camp America Internship Anglo Training"Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowej wymiany młodzieży
i studentów QUALITUS" z siedzibą w Warszawie, zostało powołane do życia
w 2005 roku (zarejestrowane 9.05.2006 r.) z inicjatywy kilkunastu firm
oferujących na polskim rynku programy Work & Travel.


Cele stowarzyszenia
Członkowie stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Bezpieczna firma
Prawo
Rynek pracy
Proponowane programy
Targi pracy
Członkami Stowarzyszenia sa zarówno najwięksi polscy organizatorzy programu jak i firmy nieduże, działajace lokalnie. Wszystkie zobowiazały się do przestrzegania wspólnych zasad wśród których nadrzędne jest dbanie o wysoka jakość oferowanych usług.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy pojedyncze, ukazywane przez media działania nieuczciwych firm moga tworzyć nieprawdziwy obraz tego tak atrakcyjnego dla studentów programu.

Stowarzyszenie zamierza też pełniej i skuteczniej reprezentować interesy uczestników i organizatorów programów wymiany edukacyjnej (połaczonych z pracą) przed instytucjami państwowymi.

Mamy nadzieję iż wybierając jedną z firm - członków Stowarzyszenia, potencjalni uczestnicy programów będa mieć pewność, że są to firmy podwójnie sprawdzone. Nie tylko posiadają certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zezwalający na kierowanie obywateli polskich do pracy u pracodawców zagranicznych, ale także są poddawane audytowi wewnętrznemu oraz działaja wg przyjętych przez członków Stowarzyszenia zasad i standardów.